Image for

Powołani do wolności

Żaden człowiek nie jest prawdziwie wolny. Wszystko, co nie pochodzi od Boga, może być naszym zniewoleniem.

Image for
Powołani do wolności
Nowy Testament
Tomasz Karzełek
9 sierpnia 2020
Posłuchaj