O Nas

Kim jesteśmy

Społeczność Chrześcijańska Zachód to otwarta dla każdego, wielopokoleniowa wspólnota ludzi żyjących Ewangelią. Jako jedna z kilku warszawskich wspólnot Kościoła Chrystusowego w RP jesteśmy częścią dużej i różnorodnej rodziny kościołów ewangelicznych w naszym kraju. Wspólnoty ewangeliczne należą do większej rodziny wyznań protestanckich, które obok katolicyzmu i prawosławia stanowią główne gałęzie chrześcijaństwa. Obecnie na całym świecie żyje blisko 800 milionów protestantów. Kościół Chrystusowy chrystusowi.pl współtworzy Alians Ewangeliczny w RP aliansewangeliczny.pl
Poniżej znajdziesz adresy stron internetowych pozostałych parafii Kościoła Chrystusowego w Warszawie: SCh Puławska | SCh Północ | SCh Południe | Life Church Warsaw | City Church Warsaw | SCh Wilanów.

NASZE FUNDAMENTY

Image for WOLNOŚĆ
WOLNOŚĆ

Kim jestem? Po co żyję? Wierzymy, że Ewangelia przynosi odpowiedzi na te pytania. Tylko odkrywając naszą tożsamość w Chrystusie, możemy żyć życiem spełnionym. Św. Apostoł Paweł napisał w jednym ze swoich listów, że jesteśmy „powołani do wolności”. Naszym pragnieniem jest, aby każdy mógł jej doświadczyć.

Image for RODZINA
RODZINA

Kiedy masz kochająca rodzinę, nie jesteś sam. Wierzymy, że każdy może być częścią rodziny. Bożej rodziny. Niezależnie od wieku, wykształcenia, koloru skóry czy przeszłości. Nasza wspólnota jest miejscem, gdzie nikt nie jest osądzany. Akceptujemy każdego, bez względu na wszystko, ze względu na Jezusa zawsze.

Image for MISJA
MISJA

Bóg nie tylko obdarował nas życiem, ale chciał abyśmy tym życiem się dzielili. Dlatego od kiedy Go poznaliśmy, nie żyjemy już dla siebie. Razem uczymy się miłości, która wyraża się w praktyce, na co dzień. Razem uczymy się dostrzegać potrzeby bliźnich w naszym sąsiedztwie, kraju i gdziekolwiek tam, gdzie dobry Bóg nas pośle. Każdy z nas jest misjonarzem.

WIELOPOKOLENIOWA

WSPÓLNOTA LUDZI ŻYJĄCYCH EWANGELIĄ

Rada Kościoła

Rada Kościoła to powołana przez Boga i naszą wspólnotę grupa osób, którą współtworzą cztery małżeństwa. Dbają o wizję Sch Zachód i jej duchowy rozwój. Podejmują kluczowe decyzje związane z działaniem naszej społeczności. Wśród ich zadań jest również wspieranie będących w Radzie Klaudii i Adama Dulińskich w ich obowiązkach pastorskich i duszpasterskich. Styl przywództwa wspólnoty oparty jest o wskazówki zawarte w Piśmie Świętym. To współpracujący ze sobą zespół, w którym każdy jest sobie równy. Wierzymy także, że biblijne nauczanie nie uprawnia żadnej z płci do uprzywilejowanej pozycji.

Image for
Klaudia i Adam Dulińscy

Adam jest Pastorem wspólnoty. Z wykształcenia teolog. Studiował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i Wyższej Szkole Teologiczno Społecznej. Jego odpowiedzialność to prowadzenie i wizja kościoła, kaznodziejstwo oraz duszpasterstwo. Klaudia odpowiada w szczególności za służbę muzyczną podczas nabożeństw oraz służbę modlitwy. Z wykształcenia dyrygent chóralny, uczy języka angielskiego, jest także tłumaczką. Współprowadzi kościół z Adamem, spoczywa na nich odpowiedzialność duszpasterska. Na przestrzeni kilkunastu lat w kościele w Warszawie byli odpowiedzialni za służbę wśród młodzieży, zespół muzyczny, duchowy rozwój i działalność misyjną oraz warsztaty dla małżeństw. Ich pasją jest uczenie o tym, jak Ewangelia o Chrystusie Jezusie przemienia ludzkie życie. Oboje urodzili się i wychowali w Warszawie. Są małżeństwem od 2004 roku. Mają dwoje dzieci: Weronikę i Nataniela. Cała czwórka tworzy bardzo zgraną i niezwykle muzykalną rodzinę.

Image for
Justyna i Marek Kulasińscy

Są z nami w Sch Zachód od początku, tu angażują się głównie w służbę modlitewną i kaznodziejską. Jedną z ich pasji jest praca w międzynarodowej chrześcijańskiej organizacji monitorującej prześladowania chrześcijan i pomagającej chrześcijanom, którzy doświadczają ucisku z powodu swojej wiary. W kościele prowadzili spotkania dla dzieci, grupę młodzieżową, grupę domową i spotkania modlitewne. Zwiastowali Ewangelię nie tylko zza pulpitu kazalnicy, ale także na ulicach. Oboje nawrócili się kilkanaście lat temu. Od 2011 roku są małżeństwem. Mają dwoje niesamowitych dzieci: Hanię i Oktasia. Na co dzień starają się cenić każdą zwykłą chwilę spędzoną razem.

Image for
Anna i Marcin Beluchowie

W SCh Zachód są od jej powstania. Ania koordynuje funkcjonowanie całej Szkoły Niedzielnej. Marcin zaangażowany jest w służbę kaznodziejską. Wspólnie działają w służbie modlitewnej. Razem służą w kościele od 1996 roku. Przez 7 lat byli odpowiedzialni za zakładanie i prowadzenie placówek misyjnych Kościoła Chrystusowego w Grójcu i Pułtusku. Prowadzili grupy domowe, zajmowali się nauczaniem, duszpasterstwem i ewangelizacją. Ania jest polonistką. Marcin, z wykształcenia leśnik i teolog, obecnie pracuje jako księgowy. Małżeństwo od ponad 20 lat. Poznali się na obozie ewangelizacyjnym w 1994 roku, a nawrócili się prawie 30 lat temu. Rodzice wspaniałych nastolatków: Jakuba i Aleksandry.

Image for
Marta i Tomasz Karzełkowie

Projekt SCh Zachód mieli w sercu od samego początku. Teraz we wspólnocie angażują się w organizację nabożeństw oraz w kaznodziejstwo. W kościele są od dzieciństwa, w służbie od 20 lat. Działali w służbie muzycznej, prowadzili grupy modlitewne i domowe. Byli liderami grupy młodzieżowej w Bielsku Białej. Marta jest architektem, prowadzi swoją firmę. Tomek pracuje w branży naftowo-gazowniczej jako inżynier. Pobrali się w 2004 roku i od tego czasu wspólnie prowadzą otwarty dom; ich gościnność i chęć niesienia pomocy jest wszystkim znana. Pan Bóg pobłogosławił ich synem Thomasem.

NASZA MISJA

Chcemy nasycić miasto Ewangelią przez zdrowy, lokalny kościół. Jesteśmy rodziną otwartą dla każdego. Nasze zaangażowanie realnie i praktycznie wiążemy z potrzebami ludzi i miasta, w którym służymy na co dzień. Wierzymy, że do tego powołał nas Bóg.

Dokumenty

Poniżej znajdziesz dokumenty formalnie opisujące naszą Wspólnotę.

Statut Kościoła Chrystusowego