Powołani do wolności

Nowy Testament

Tomasz Karzełek 9 sierpnia 2020

Powołani do wolności – żaden człowiek nie jest prawdziwie wolny. Wszystko, co nie pochodzi od Boga, może być naszym zniewoleniem. Dopiero Chrystus przyniósł nam wolność, która jest zaproszeniem do naśladowania Go. Służenie jedni drugim w miłości – oto całe Prawo streszcza się w stwierdzeniu: kochaj bliźniego jak siebie samego. Wszystko mi wolno, co jest pożyteczne. Jeśli będziemy żyć w dobrze pojmowanej wolności, będziemy tak prowadzeni przez Boga, że owoce Ducha Świętego staną się naszym charakterem, i do tego dążymy.

Inne kazania z tej serii

Zobacz wszystkie