Rezygnując z siebie

List do Filipian 2,1-18

Adam Duliński 6 maja 2018

Myślcie o innych, mniej o sobie! – Jezus, pomimo że jest wcielonym Bogiem, Wszechmocnym Władcą, Królem królów, Panem panów, żyjąc na ziemi, ogołocił samego siebie, służył innym, nauczał i kochał ludzi, myślał wyłącznie o innych. Jezus dobrowolnie wziął na siebie karę za grzechy ludzi, oddając życie na krzyżu Golgoty. Chrześcijanin to ktoś, kto zyskuje charakter Chrystusa, bo ma Jego Ducha, więc mając Jego moc, jest w stanie zrezygnować ze swojego „ja” na rzecz drugiego człowieka.

Inne kazania z tej serii

Zobacz wszystkie