Pomimo wyrzeczeń

List do Filipian 1:12-30

Adam Duliński 29 kwietnia 2018

Świadectwo wiary i miłości pomimo wszystko – apostoł Paweł uświadamia, że wszelkie przeciwności, które spotykają chrześcijanina, nie dość, że hartują ich ducha, to jeszcze są okazją do głoszenia Ewangelii. A jak wygląda moje chrześcijaństwo? Czy czasem nie polega tylko na recytowaniu z pamięci wersetów na okoliczność głoszenia Ewangelii? Czy moje prywatne życie świadczy o tym, że naprawdę należę do Chrystusa? Czy naprawdę wierzę w to, co głoszę? Czy kocham miłością ofiarną na wzór Zbawiciela świata?

Inne kazania z tej serii

Zobacz wszystkie