Kościół od początku cz. I

Dz. Apostolskie 1:1-11

Adam Duliński 6 stycznia 2019

Parafrazując słowa apostoła Pawła: Gdyby śmierć i zmartwychwstanie Jezusa były mitem, Kościół byłby niczym więcej niż sektą ludzi wierzących w bajkę. A jednak chrześcijanie na całym świecie wierzą, że Ewangelia to fakt historyczny, który odmienia życie, przynosi nadzieję i nadaje sens naszemu istnieniu. Czym więc jest Kościół? Na jakich fundamentach jest zbudowany i jaka jest jego misja? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć w pierwszym kazaniu z cyklu „Dzieje Apostolskie – Kościół od początku”.

Inne kazania z tej serii

Zobacz wszystkie