Projekt na całe życie – kochać Boga i ludzi

Łk 10,27; Ps 63; Jer 29,13 i Prz 8,17

Anita Niemczyk-Pajdak 16 sierpnia 2021

Projekt na całe życie – kochać Boga i ludzi – niniejsze nauczanie jest inspirowane następującymi fragmentami Bożego Słowa: Łk 10,27; Ps 63; Jer 29,13 i Prz 8,17.
Czy kocham Boga całym swoim sercem, duszą, mocą i umysłem? Czy kocham bliźnich jak siebie samego? W czym wyraża się moja miłość do Boga? Czy mam szczere pragnienie bycia blisko Boga i szukam z Nim kontaktu? Czy próbuję odczytać wolę Bożą i staram się za nią podążać? Czy usuwam przeszkody w moim życiu, które ograniczają mój czas i gorliwość w kochaniu Boga i ludzi? Czy systematycznie modlę się do Boga? Czy głoszę Dobrą Nowinę o zbawieniu z łaski Boga przez wiarę w ofiarę w Jezusa Chrystusa?
Warto sobie zadać te pytania, aby sprawdzić stan swojej aktualnej duchowej relacji z Bogiem, a gdy okaże się letnia, należy wprowadzić do swojego życia działania korygujące, powodujące, że nasze życie będzie w coraz większym stopniu wypełnione Bogiem. To z Niego czerpiemy miłość, prawdę, odwagę i siłę.
Zachęcamy do wysłuchania kazania na ten temat.

Inne kazania z tej serii

Zobacz wszystkie