D.U.C.H. (4)

Łukasz Bujok 20 czerwca 2021

Hojny Duch Święty – hojność i obfitość w miłości, w cierpliwości, w obdarowywaniu. Podstawą niniejszego rozważania jest fragment 12 rozdziału 1 Listu ap. Pawła do Koryntian (1Kor 12, 4-11), który uświadamia, że Duch Święty hojnie wyposaża Kościół w różne duchowe dary łaski. Gdy wierni praktykują dary duchowe z wiarą, rezultaty należy pozostawić Bogu. Hojność chrześcijan na wzór Ducha Świętego ma być stylem życia wyrażającym się w miłości i przebaczeniu. Warto pomyśleć, czy i jak hojność Boga manifestuje się w moim życiu. Czy Boża hojność swobodnie przeze mnie przepływa? Zachęcamy do wysłuchania kazania na ten temat.

Inne kazania z tej serii

Zobacz wszystkie