Image for

Razem czy osobno

Jeśli jesteś chrześcijaninem dzisiaj, twoja wiara kojarzy się z hejtem, lękiem, władzą, przemocą, nietolerancją i narzucaniem swojego światopoglądu. Takie terminy jak miłość, wolność, sprawiedliwość i troska o wykluczonych społecznie, wydają się nie należeć już do kościoła. Żyjemy w świecie, gdzie każdy ma swoją prawdę, w którym nie istnieje pojęcie prawdy absolutnej, a jedyna rzecz, której nie wolno tolerować, to nietolerancja. Ponoć jesteśmy świadkami końca cywilizacji zachodu, takiej jaką znamy. Jedni widzą to jako skutek ekologicznej katastrofy, inni jako pochodną moralnego upadku i zaniku wartości.
Jak zatem wygląda codzienność człowieka, który wierzy, że jest tylko jeden Bóg i jedna droga prowadząca do Niego? Jak pogodzić wysokie standardy moralne chrześcijaństwa z etycznymi dylematami wobec pracodawcy, znajomych czy nawet naszych bliskich, tak, żeby nie wyjść na świętoszka albo hamulcowego? Czy chrześcijanin może iść na ustępstwa? Jaka jest nasza rola wobec otaczających nas kryzysów, jaką przyjąć postawę? Czy Bóg chce nas uratować czy tylko czeka, aż wszystko się zawali? Czy chrześcijanie mogą kochać świat kiedy świat nie kocha chrześcijan?
„Razem czy osobno” to cykl pięciu kazań na podstawie Księgi Daniela.

Image for
Ograć Babilon
Ks.Daniela 6:1-29
Adam Duliński
29 września 2019
Posłuchaj
Image for
Obnażyć słabość
Ks.Daniela 4 | 5
Adam Duliński
22 września 2019
Posłuchaj
Image for
Nie dać się złamać
Ks.Daniela 3:26-30
Adam Duliński
15 września 2019
Posłuchaj
Image for
Pokonać niemoc
Ks.Daniela 2:1-49
Adam Duliński
8 września 2019
Posłuchaj
Image for
Przetrwać Babilon
Ks.Daniela 1: 1-21
Adam Duliński
1 września 2019
Posłuchaj