Biblijna optyka pracy

2 Kor. 8:1-15

Adam Duliński 11 lutego 2018

Satysfakcjonująca praca pierwotnie była Bożym planem dla człowieka. Po historii upadku człowieka praca stała się znojem, wymaga wielu wyrzeczeń, stała się źródłem frustracji. Mimo to w myśl Bożej optyki człowiek powinien wykorzystywać dane mu dary i talenty z gotowością do myślenia o miejscu pracy jako o dobru wspólnym. Nie ma tu miejsca na postawę roszczeniową wobec pracodawcy. Chrześcijanin jest gotowy pracować nie tylko w celu zdobycia środków materialnych. Posłuchaj o tym, jak twoja praca może być błogosławieństwem.

Inne kazania z tej serii

Zobacz wszystkie