Bez względu na zasługi

List do Filipian 3,1--11

Tomasz Biadoń 13 maja 2018

Ludzka sprawiedliwość czy usprawiedliwienie od Boga? – w świeckim prawie jest zasada, że za popełniony zły czyn należy się adekwatna do winy kara. Także według Bożego prawa za popełniony choćby jeden grzech należy się kara, czyli wieczne potępienie. I tu wkracza fenomenalna miłość Boga do ludzi polegająca na pewnego rodzaju układzie: my, ludzie, oddajemy niewinnemu Jezusowi swoje grzechy, a On ponosi za nas karę w postaci śmierci na krzyżu i w zamian za to dostajemy Boże usprawiedliwienie. Powie ktoś, że to niesprawiedliwe! Po ludzku, być może, ale nie w Bożym zamyśle – Boża sprawiedliwość jest równoznaczna z uniewinnieniem kogoś winnego przez Drogocenną Krew Bożego Syna.

Inne kazania z tej serii

Zobacz wszystkie