Życie w duchowym letargu (3)

Adam Duliński 24 stycznia 2021

Ludzkie przywództwo czy Boski lider? – Obecnie życie człowieka, w tym kariera zawodowa, los rodziny, wychowanie i wykształcenie dzieci, wzrost duchowy leżą w rękach różnych przywódców, polityków, nauczycieli czy osób duchownych. Historia pokazuje, że ślepe zaufanie pokładane w ludzkich liderach często zawodzi, przywódcy niejednokrotnie rozczarowują, gdyż wykorzystują władzę, często stosują podwójne standardy, a czasami nawet sieją zgorszenie.

W czasach proroka Ezechiela (Ez 34) przywódcy także zawodzili lud Izraela. Bóg oskarża ówczesnych liderów, że skupiając się na sobie, na własnych cielesnych uciechach, ciemiężyli swój naród, zamiast postępować zgodnie z wolą Bożą i służyć swojemu narodowi. 
Ludzcy przywódcy zawodzą, ale Bóg nigdy nie zawodzi. Bóg Ojciec posłał Swojego Syna jako Doskonałego Pasterza swojego ludu, który szuka zaginionych owiec, opatruje okaleczone, ale przede wszystkim zmienia serca i ducha tych, którzy są Jego, i prowadzi do swojego Królestwa. Nie można zrzucać odpowiedzialności na niedoskonałych przywódców – nimi także Jezus się zaopiekuje. Każdy człowiek jest osobiście odpowiedzialny za swoje życie na ziemi i za swoje wieczne życie i od niego samego zależy, czy spędzi je w otoczeniu Bożej chwały, czy w wiecznym oddzieleniu od Boga.

Inne kazania z tej serii

Zobacz wszystkie