Zaskoczeni nadzieją

Ewangelia Łukasza 1:5-25

Łukasz Bujok 29 listopada 2020

Bóg jest Panem historii, jest suwerennym Władcą i to On podejmuje decyzje, kiedy, jak, gdzie i przez kogo działać. W osobie Jezusa Chrystusa przyszedł na świat ponad 2000 lat temu w dość trudnych dla Żydów czasach. Zrezygnował ze swojej chwały, stał się człowiekiem i złożył jedyną doskonałą ofiarę dla zbawienia zagubionych ludzi, okazując im w ten sposób miłość. Czy już wiesz, dlaczego Jezus przyszedł na świat?

Inne kazania z tej serii

Zobacz wszystkie