Zaskoczeni Adwentem IV

Łk 1,22-40

Adam Duliński 20 grudnia 2020

Symeon i prorokini Anna (Łk 1,22-40) to para starszych Bożych ludzi, którzy chyba jako jedyni nie byli zaskoczeni przyjściem Mesjasza. Duch Święty im objawił, że nie umrą, dopóki nie zobaczą wcielonego Boga. Ich postawa może być dla nas wskazówką. Jeśli naprawdę szukasz Boga, Duch Święty sprawi, że nie przegapisz momentu spotkania Jezusa.

Czy póki żyjemy, dążymy do tego, by spotkać Jezusa? Czy tęsknimy za bliskością z Jezusem, czy mamy codzienną relację z Bogiem, na przykład poprzez modlitwę, czytanie Słowa Bożego i naśladowanie Jezusa w codziennym życiu? Czy Jezus jest w centrum mojego życia? Jak Jego obecność wpływa na moje relacje z innymi ludźmi? A jeśli jeszcze nie znalazłeś Jezusa, czy jesteś gotowy otworzyć Jezusowi drzwi swojego życia, by wypełnił je miłością, łaską i zbawieniem?

Inne kazania z tej serii

Zobacz wszystkie