Władza w Bożej optyce

List do Efezjan 5, 21-33

Marcin Beluch 23 sierpnia 2020

Władza w Bożej optyce – jest pytaniem o miłość. Nie ma autorytetu władzy bez miłości do ludzi, którym się służy. Wzorem władcy był i wciąż jest Chrystus, który swoim ziemskim życiem ustalił nowe standardy sprawowania władzy polegające na SŁUŻENIU Z MIŁOŚCIĄ. Jezus nauczał, uzdrawiał, wypędzał demony, przebaczał i wreszcie oddał swoje bezgrzeszne życie za wszystkich ludzi. Natomiast władza według standardów szatana staje się nadużyciem, korupcją, manipulacją, wykorzystywaniem i rodzi poczucie krzywdy u podwładnych. Według Biblii władza pochodzi od Boga, więc ludzie ją sprawujący powinni stosować Boże standardy takie jak miłość, służba, szacunek do ludzi, którzy nam podlegają, ale też nietolerancja grzechu. Warto, żeby ludzie sprawujący władzę przestali pytać, co inni mogą dla nich zrobić, ale raczej – co oni mogą zrobić dla innych.

Inne kazania z tej serii

Zobacz wszystkie