Wielkanocne Zwycięstwo!

Adam Duliński 21 kwietnia 2019

Jedno słowo, jakie przychodzi na myśl w tym czasie, to ZWYCIĘSTWO!

Historycy są zgodni, że Jezus żył i umarł. Jest wiele źródeł spoza Biblii potwierdzających ten fakt. Również to, co się stało po zmartwychwstaniu, ma swoje uzasadnienie naukowe. Jednak sam moment zmartwychwstania jest tak niesamowity, że masa ludzi wciąż powtarza kłamstwa wymyślone ponad 2000 lat temu.

Dlatego nie wszyscy wierzą, że Jezus był Bogiem, że zmartwychwstał, że zapłacił za nas swoją krwią? Jak napisano w Nowym Testamencie do Hebrajczyków: „o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw, popełnionych za pierwszego przymierza,
ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy”.

Inne kazania z tej serii

Zobacz wszystkie