Image for

Ważny komunikat

Drodzy przyjaciele! Ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiologiczną związaną z wysokim ryzykiem zakażenia wirusem COVID-19 (koronawirus), biorąc pod uwagę apele władz kraju i administracji samorządowej, w trosce
o bezpieczeństwo wszystkich uczestników naszych nabożeństw oraz ich bliskich, Rada Kościoła SCh Zachód po modlitwie i szerszych konsultacjach podjęła decyzję o zawieszeniu działań Kościoła o charakterze wspólnotowym
do dnia 25 marca br. włącznie.

Odwołane zostają nabożeństwa w dniach 15 i 22 marca oraz spotkania
w ramach cyklu Powołani do Wolności w dniach 18 i 25 marca.
Rekomendujemy także odwołanie w tym czasie spotkań małych grup (grup domowych) i wszelkich innych zgromadzeń w większym gronie.

Uważamy, że kiedy cały kraj podejmuje ogromny wysiłek ograniczenia zasięgu
i skutków zagrożenia epidemiologicznego, naszą odpowiedzialnością jako Kościoła jest w tym wysiłku uczestniczyć i pomagać.

Chcemy też mieć pewność, że w takim czasie nikt z nas nie pozostanie sam. Dlatego, zachowując czujność i obserwując rozwój wydarzeń, nie rezygnujemy
z potrzebnej opieki duszpasterskiej, jeśli tylko jest to możliwe. Dlatego prosimy wszystkich, którzy mogą w najbliższych dniach znaleźć się w sytuacji wymagającej szczególnego wsparcia (np. zrobienie zakupów),
o kontakt http://www.schzachod.pl/kontakt/.

Po więcej informacji dotyczących koronawirusa i sposobów postępowania przy podejrzeniu zakażenia odsyłamy do strony Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady.
Gorąco też zachęcamy do stosowania się do zaleceń administracji rządowej oraz lokalnych sztabów kryzysowych.

Dla wspólnoty żyjącej Ewangelią oczywiste jest, że obecne wyzwania wymagają adekwatnych środków zaradczych. Oprócz wzmożonej higieny osobistej takim codziennym, ale szczególnym, danym nam od Boga narzędziem jest modlitwa. Tym samym zachęcamy do powierzenia Bogu w modlitwie siebie, naszych bliskich, przyjaciół, ale także naszych współpracowników, sąsiadów
i współobywateli. Modlimy się o sytuację we wszystkich krajach, które zostały dotknięte pandemią, oraz te osoby, które w wyniku koronawirusa przechodzą teraz osobistą tragedię.
Jako naśladowcy Jezusa Chrystusa powierzamy swoje drogi Bogu Wszechmogącemu, ufając, że „On wszystko dobrze uczyni” (Psalm 37,5).

Ze względu na dynamikę sytuacji o wszelkich dalszych krokach będziemy informować na bieżąco.