Wąska droga i ciasna brama

Ew. Mateusza 7:1-20

Henryk Witek 18 sierpnia 2019

O wąskiej drodze i ciasnej bramie – my, ludzie współcześni, jesteśmy kontynuatorami sztafety pokoleń, którą rozpoczęli pierwsi ludzie. Bóg, pomimo że usunął ich z raju z powodu grzechu, nigdy nie zrezygnował ze swojego zamysłu, by ludzi z powrotem w tym raju umieścić. Dlatego Bóg w swoim Słowie, m.in. w Kazaniu na Górze, dał nam, ludziom, wiele wskazówek dotyczących ziemskiego życia w efekcie prowadzących do zbawienia duszy. Bóg zawsze jest gotowy do dawania, ale też szanuje wolną wolę człowieka, dlatego człowiek sam musi się określić, czy jest gotowy do szukania i poznawania Jezusa, czy jest w stanie zrezygnować z pokus tego świata, czy w efekcie chce iść za Jezusem trudniejszą drogą, i wejść ciasną bramą. Czy jesteś w stanie zawalczyć o zbawienie swojej duszy?

Inne kazania z tej serii

Zobacz wszystkie