W każdej sytuacji

List do Filipian 4,10-20

Marcin Beluch 27 maja 2018

Jezus moim Superbohaterem! – Jezus jest Bogiem, a więc jest władcą wszystkich i wszystkiego, który wszystko może. Czy chrześcijanin jako dziecko Boga także ma takie moce? Tak, ma. O tym świadczy choćby apostoł Paweł, który, siedząc w rzymskim więzieniu, powiedział: „Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia” (Ef 4, 13) i rzeczywiście przez głoszenie Ewangelii Św. Paweł stał się prawdziwym zagrożeniem dla religii i biznesów Żydów, Greków, Rzymian, a nawet dla samego cesarza. Źródłem siły i dobrobytu chrześcijan jest prawdziwa więź z miłującym Ojcem w Niebie przez Jego Syna w Bożym Duchu. Czy chcę być takim superbohaterem na wzór Chrystusa? Czy jestem w stanie tak kochać ludzi miłością ofiarną? Czy pragnę codziennej bliskości z Ojcem?

Inne kazania z tej serii

Zobacz wszystkie