Utkwijmy wzrok w Chrystusie

Hbr 9–12

Łukasz Bujok 1 sierpnia 2021

Utkwijmy wzrok w Chrystusie – Chrystus wystarczy, Jego ofiara oznacza: „opłacone w całości”, obowiązuje nowe prawo – Prawo Miłości.

Podstawą niniejszego rozważania jest kilka rozdziałów Listu św. Pawła do Hebrajczyków (Hbr 9–12), który wprost i klarownie przedstawia związek Starego Przymierza z Nowym, a ściślej udowadnia, dlaczego jedna, doskonała, raz na zawsze złożona ofiara Chrystusa jest lepsza niż system ofiarniczy ze zwierząt, stosowany w Starym Przymierzu. Świątynia, pośrednicy i krwawe ofiary znalazły swoje doskonałe wypełnienie w Chrystusie.

Czy wierzysz w wystarczalność Ofiary Chrystusa? Czy rozumiesz potęgę słów „wykonało się” wypowiedzianych przez Chrystusa na krzyżu?
Jeśli wierzysz w doskonałość ofiary Chrystusa – nie dość, że nabywasz z Nim intymną więź, to jeszcze za pośrednictwem Chrystusa masz dostęp do tronu Ojca.
Zachęcamy do wysłuchania kazania na ten temat.

Inne kazania z tej serii

Zobacz wszystkie