Test wzajemności (2)

Łukasz Bujok 18 kwietnia 2021

Tym razem do wykonania testu odpowiadającego na pytanie: Kto jest chrześcijaninem, czyli ma społeczność z Bogiem, a kto nie, posłuży 1 List Jana (1 J 2, 3-17).

Test doktrynalny: Czy uważasz, że Jezus jest w 100% Bogiem i jednocześnie w 100% człowiekiem? Czy uważasz, że Jezus Chrystus jest jedynym sprawiedliwym orędownikiem u Ojca za twoje grzechy i grzechy całego świata? Czy może jesteś przekonany o własnej sprawiedliwości, bez zbawczej krwi Chrystusa?

Test posłuszeństwa: Czy znasz Jezusa Chrystusa, czy Go naśladujesz? Czy przestrzegasz Bożych przykazań? Czy jesteś podatny na żądze ciała? Czy poddajesz się pysze władzy, sukcesu lub popularności?

Test społeczny: Czy nosisz urazę do kogoś, kto ci wyrządził krzywdę? Czy potrafisz zdobyć się na szczere wybaczenie takiej osobie? Czy potrafisz przyznać się do winy i przeprosić osobę skrzywdzoną przez ciebie? Czy, gdy oddałeś swoje życie Jezusowi, zmienił się twój charakter (udoskonalił się)?

Zachęcamy do wysłuchania kazania na ten temat.

Inne kazania z tej serii

Zobacz wszystkie