Test wzajemności (1)

Łukasz Bujok 11 kwietnia 2021

Czym jest chrześcijaństwo? Na czym polega wiara w Jezusa Chrystusa? Czy chcesz być chrześcijaninem, naśladować Jezusa? Czy masz społeczność z innymi chrześcijanami? Najlepiej taką weryfikację zrobić, wspomagając się 1 Listem Jana, w którym apostoł odpowiada na liczne pytania pierwszych chrześcijan. Już wtedy chrześcijanie doświadczyli zwiedzenia, przyjmowali doktryny sprzeczne z Bożym Słowem, a nawet byli atakowani herezjami dotyczącymi osoby Jezusa.

Czy wierzysz, że Jezus jest Bogiem, a nie stworzeniem – że zawsze był, jest i będzie? A może wierzysz, że możesz być dzieckiem Boga i jednocześnie nie potrzebować zmiany życia, permanentnie sprzeniewierzać się Bogu, mieć w nienawiści ludzi, kwestionować potrzebę wspólnoty z innymi wierzącymi?
List Apostoła Jana jest jednym wielkim, spójnym nauczaniem, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i jedyną Drogą do Ojca, ale list ten jest też swoistym testem wzajemności dotyczącej naszej relacji z Bogiem. Zachęcamy do przeczytania go i wysłuchania kazania na ten temat.

Inne kazania z tej serii

Zobacz wszystkie