Rodzina potrzebuje domu (4)

Anna Beluch 28 lutego 2021

Wolność w duchowym Bożym domu – Prawo wyboru jest jednym z ważniejszych elementów wolności. Tę tezę udowadnia Przypowieść o synu marnotrawnym (Łk 15, 11-32) – Bóg nigdy nikomu nie zabiera prawa do decydowania o sobie, choć może wiązać się to z odejściem od Niego. Przyczyny tego odejścia bywają różne, a konsekwencjami złego pojmowania wolności są zniewolenia, wstyd i strach przed osądem. Jednak Ojciec – Bóg wciąż czeka na ciebie, by przywrócić ci godność i dziedzictwo. Wróć do Niego, wpuść Go do swojego życia i zaufaj Mu. Razem z Nim możesz napisać najwspanialszą historię swojego życia.

Inne kazania z tej serii

Zobacz wszystkie