Rodzina potrzebuje domu (5)

Łukasz Bujok 7 marca 2021

Oczyszczający ogień – Powszechnie się sądzi, że ogień skutecznie niszczy rzeczy materialne, a nawet zabija życie ludzi i zwierząt. Paweł Apostoł w 1 Liście do Koryntian w rozdziale 3 (wersety 1-17) uświadamia, że próbę ognia w stosunku do budowli pomyślnie przechodzą jedynie budowle postawione na solidnym fundamencie, zbudowane z trwałych i drogich materiałów. Święty Paweł oczywiście miał na myśli Bożą budowlę (z Bożym Duchem ludzi) postawioną na najtrwalszym Fundamencie (na Chrystusie). Test ognia na sądzie Jezusa Chrystusa przejdą i odbiorą stosowną nagrodę jedynie ci wierzący w Niego, którzy w trakcie swojego ziemskiego życia budowali ze złota, srebra i drogocennych kamieni (to wszystko, co wywyższa Chrystusa), a nie z drewna, słomy i siana (uczynki religijne, zaspokajanie cielesnych potrzeb). Każdy z nas, wierzących, zostanie poddany takiej próbie oczyszczającego ognia na sądzie Jezusa Chrystusa. Czy zastanawiałeś się, jak wypadniesz na tym ogniowym teście?

Inne kazania z tej serii

Zobacz wszystkie