Rodzina potrzebuje domu (3)

Wojciech Borys 21 lutego 2021

Kościół – duchowy Boży Dom – Ludzie wierni Jezusowi nie są tylko grupą osób interesujących się Słowem Bożym, mających podobny styl życia, lecz – jak mówi apostoł Piotr w swoim 1 Liście (1 P 2, 1-12) – są Żywymi Kamieniami w budowli, którą wznosi sam Bóg na najbardziej drogocennym Kamieniu Węgielnym, tj. Jezusie Chrystusie. To Bóg wybiera, kto ma się znaleźć w tym duchowym Domu i w jakiej jego części ma się znaleźć, by służyć Bogu i ludziom. W tej duchowej świątyni mają być nieustannie składane ofiary pochwalne Bogu (modlitwy, śpiew, uwielbienie), ale też nie wolno zapominać o dobroczynności i pomocy wzajemnej. Na duchowe ofiary naszych warg składają się m.in. składane świadectwa, ewangelizacja, świadczenie o Jezusie własnym życiem (Hbr 13, 15-16). Czy czujesz się Żywym Kamieniem w swoim Kościele?

Inne kazania z tej serii

Zobacz wszystkie