Rodzina potrzebuje domu (1)

7 lutego 2021

Rodzina potrzebuje domu – to nowy cykl kazań na temat zaspokojenia tej podstawowej potrzeby człowieka – posiadania nie tylko bezpiecznego miejsca do życia i do pielęgnowania wiary w Boga, ale też przestrzeni zapewniającej duchowy wzrost i służącej do wzmacniania poczucia więzi i przynależności do Rodziny.

Gorliwość o Dom Ojca – Gdzie mieszka Bóg i gdzie mamy oddawać Mu chwałę i cześć? Jezus dobitnie pokazał, że nie mieszka On już w budowlach zbudowanych ludzką ręką. On, Chrystus, po zrealizowaniu swojej misji na ziemi otworzył nam drogę do Domu Ojca przez Świątynię Swojego Ciała, a wszyscy ludzie w Niego wierzący i naśladujący Go są teraz częścią tej Świątyni w Duchu Świętym. Odtąd łaska Boga jest świeża i nowa nie tylko dla Izraelitów, lecz także dla innych narodów. Ciała nasze są świątynią Boga żywego, dlatego Jezus miał powód do oczyszczenia świątyni – bo chciał w każdym z nas zamieszkać.
Jako wierzący, którzy są częścią Świątyni Boga, są Bożą Świątynią i tworzą ją, zadajmy sobie pytania: Czy pochłania mnie ewangelizacja osób, które jeszcze nie poznały Jezusa? Czy poświęcam siły i środki, by Dom Boga się rozwijał? Czy reaguję, gdy ktoś fałszuje Słowo Boże albo obraz Boga? Czy gorliwość o Dom Ojca pożera mnie?

Inne kazania z tej serii

Zobacz wszystkie