Przebaczenie

Ewangelia Mateusza

Klaudia Dulińska 26 lipca 2020

Przebaczenie – prawie każdy człowiek w swoim życiu doświadczył jakiejś niesprawiedliwości, krzywdy, w wyniku czego poczuł ból, żal i rozgoryczenie. Jedynym lekarstwem na wyeliminowanie tych negatywnych odczuć jest przebaczenie. Podczas Kazania na Górze Jezus powiedział: Jeśli bowiem darujecie ludziom ich przewinienia, to również i wam daruje Ojciec Niebieski (Mt 6, 14). Dla Jezusa i Ojca przebaczenie jest centralną osią działania. Jezus – Bóg przyszedł na ziemię w ciele człowieka, byśmy nauczyli się i doświadczyli bezwarunkowego przebaczenia. Gdy sami wybaczamy, to bardziej doceniamy Boże przebaczenie. Przebaczanie jest efektem i dowodem żywej relacji z Bogiem. Nie jest dobrze, gdy człowiek przyjmuje wybaczenie grzechów od Boga, a sam pielęgnuje żal i niewybaczenie w stosunku do innych, tym samym tworząc dystans wobec Boga.

Inne kazania z tej serii

Zobacz wszystkie