Nieunikniony wybór

Ewangelia Mateusza 19,16-22

Adam Duliński 28 maja 2019

Inne kazania z tej serii

Zobacz wszystkie