NIEMIŁOŚĆ – Czy można kochać Boga? (4)

I List do Koryntian 12,31-13,13

Adam Duliński 27 września 2020

Czy można kochać Boga? – Bóg w Jezusie Chrystusie pokazał, że kocha człowieka miłością agape. A czy człowiek jest zdolny, by Bogu odwzajemnić tę miłość? Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo – także w zakresie zdolności do kochania. Jezus streścił kodeks postępowania ludzi (w zakresie nakazów i zakazów) do dwóch podstawowych przykazań: „kochaj Boga i kochaj ludzi” (Mt 22,40). A jak taką miłość praktycznie zrealizować, opisał święty Paweł w 1 Liście do Koryntian 13. Cechy prawdziwej, a więc dojrzałej miłości zarówno do Boga, jak i do ludzi to m.in: cierpliwość, brak zazdrości, brak pychy i egoizmu, ofiarność, kierowanie się prawdą, trwałość. Czy taką miłością kochasz Boga?

Inne kazania z tej serii

Zobacz wszystkie