Życie w duchowym letargu (2)

Adam Duliński 17 stycznia 2021

Jaka jest kondycja mojej relacji z Bogiem? – Czy cechuje ją głęboka więź, czy może dominuje poleganie na swoim intelekcie i swoich siłach? A może zbyt wiele czasu poświęcam sprawom tego świata, a nawet oddaję cześć bożkom kosztem relacji z Bogiem?

O tym, w jaki sposób przywrócić właściwą temperaturę i jakość relacji człowieka z Bogiem, a tym samym znaleźć odpoczynek i poczucie bezpieczeństwa, mówi prorok Ezechiel (Ez 36,22-32) na przykładzie narodu żydowskiego.

Tylko Bóg i Jego Duch przez Jezusa Chrystusa, okazując łaskę i miłosierdzie, uzdalnia nas do przemiany serca kamiennego w mięsiste, do odnowy wnętrza, a tym samym wynosi nasze doczesne życie na wyższy poziom, w którym razem z Bogiem, będąc w pełnej łączności z Nim, piszemy nową historię naszego życia.

Inne kazania z tej serii

Zobacz wszystkie