Gdzie jest twój skarb?

Mt 6, 19-21

Anna Beluch 22 sierpnia 2021

Gdzie jest twój skarb? – niniejsze nauczanie jest inspirowane fragmentem z Ewangelii Mateusza (Mt 6, 19-21).
Co naprawdę jest moim skarbem? W co inwestuję – w ciało czy w życie wieczne? Czy ignoruję biblijną naukę dotyczącą dawania? Czy jestem hojny na Boży wzór? Czy chętnie dzielę się swoim czasem, talentami, zaangażowaniem, uwagą, modlitwą, zasobami? Jaką część dochodów, którymi mnie Stwórca obdarza, oddaję Bogu na realizację Jego dzieł? Czy moje podejście do pieniędzy jest zdrowe i zgodne z Bożą wolą? Jakie są moje intencje, gdy wspomagam bliźnich, organizacje charytatywne, Kościół? Czy jest coś, co przeszkadza mi być szczerym w dzieleniu się z innymi środkami materialnymi? Czy wiesz, że bezinteresowne dawanie może cieszyć bardziej niż otrzymywanie? Spróbuj!Zachęcamy do wysłuchania kazania na ten temat.

Inne kazania z tej serii

Zobacz wszystkie