Czy jestem „po właściwej stronie rzeki”?

Joz 20, 9-29

Jarosław Pieczko 8 sierpnia 2021

Czy jestem „po właściwej stronie rzeki”? – nauczanie inspirowane wersetami z Księgi Jozuego (Joz 20, 9-29) oraz Księgi Powtórzonego Prawa (Pwt 11, 24), w których jest przedstawiona historia Izraelitów żyjących na ziemi po obu stronach rzeki Jordan, danej im przez Boga. Mniejsze liczebnie plemiona, które zajęły teren po wschodniej stronie rzeki, miały wątpliwości, czy nadal są jednym narodem z Izraelitami żyjącymi na obszarze, gdzie była Boża świątynia, do której się pielgrzymuje, i gdzie ludziom żyje się lepiej. Czego uczy nas ta historia?

My – współcześni ludzie mamy tendencję do porównywania się z innymi, a tym samym do tworzenia podziałów. W Kościele możemy czuć się gorsi, gdy nie posiadamy darów charyzmatycznych, talentów, kreatywności, które posiadają inni, a nawet uważamy, że nasze życie nie jest wystarczająco błogosławione. Wówczas zadajemy sobie pytanie: „Czy jestem po właściwej stronie rzeki?”. Jeśli swoją chrześcijańską tożsamość buduje się na symbolach i praktykach religijnych, to zatraca się duchowość i tym samym żywą relację z Bogiem.
To w Bogu mamy tożsamość i w Nim trwajmy! Zachęcamy do wysłuchania kazania na ten temat.

Inne kazania z tej serii

Zobacz wszystkie