Logos

Biblia

Krzysztof Grabowski 19 lipca 2020

Logos – ludzie na całym świecie wypowiadają niezliczoną liczbę słów. Wszelkie publikatory, media generują i emitują w przestrzeń tyleż samo wyrazów. Już dawno temu król Salomon widział w ludzkim gadulstwie duże niebezpieczeństwo: Gadulstwo sprzyja grzechowi, kto czuwa nad wargami, jest rozumny (Prz 10, 19). Czy w tym gąszczu słów znajdują się słowa, które mają szczególne znaczenie? Dla Kościoła to są słowa Boga skierowane do ludzi, czyli Biblia, a tam najważniejszym słowem jest JEZUS. Jest ono obecne w takich słowach jak: Logos, Alfa i Omega, Ja Jestem, Światłość, Droga, Baranek, Wcielone Słowo Boże, Miecz Obosieczny, Słowo Stwórcze, Droga, Prawda, Życie, Żywa Woda, Głowa Ciała (Kościoła). Gdy żywe Słowo Boga spotyka się ze zmieniającym się światem, zawsze tworzy się coś nowego, lepszego – także dziś. Jezus wzywa Swoje Ciało (Kościół) do reprezentowania Go na ziemi i do tego, by poprzez swoje słowa i czyny zmieniał życie innych ludzi.

Inne kazania z tej serii

Zobacz wszystkie