Image for

List duszpasterski Rady Krajowej Kościoła Chrystusowego w RP

Warszawa, 29 października 2020

List duszpasterski Rady Krajowej

Do Duszpasterzy, Wiernych oraz Przyjaciół Kościoła Chrystusowego w RP

Drodzy w Chrystusie, Pozdrawiamy Was życząc pokoju w niespokojnych czasach, zdrowia w środku pandemicznych zagrożeń i łaski do szlachetnego życia z Bogiem i po Bożemu.

W świetle ostatnich wydarzeń w naszym kraju związanych z decyzją Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji z powodów embriopatologicznych postanowiliśmy jako Rada Krajowa dołączyć również nasz głos.

Motto Kościoła Chrystusowego w RP brzmi: „Wierni Bogu, przyjaźni ludziom, oddani Ewangelii”. Wyraża ono fundamentalne pragnienie dochowywania wierności Bogu i Jego Słowu, okazywania życzliwości ludziom w różnych sytuacjach życiowych oraz oddania Ewangelii poprzez czynienie Jezusa Chrystusa i nauki apostolskiej Nowego Przymierza miarą wiary i życia chrześcijanina.
Chcemy być tak wierni Bogu i Jego Przykazaniom, jak wierny im był nasz Mistrz, który nigdy nie traktował przykazań Bożych „z przymrużeniem oka”. Chcemy być tak przyjaźni ludziom, jak przyjazny był Jezus i to zarówno w stosunku do „urzędowych” orędowników penalizacji jak i w stosunku do kobiet postępujących w myśl hasła „moje ciało moje wybory”. Chcemy być tak oddani Ewangelii, aby przede wszystkim z niej czerpać inspirację, siłę i odwagę do życia z Bogiem i po Bożemu oraz nieść jej przesłanie wszystkim ludziom.

Jako duszpasterze nie jesteśmy prawnikami, aby w sposób kompetentny odnosić się do wyroku TK o zgodności ustawy z Konstytucją. Nie jesteśmy lekarzami, aby w sposób kompetentny oceniać medyczne aspekty „prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.” Jesteśmy natomiast uczniami i sługami Pana Jezusa Chrystusa i to On z racji tego kim jest, czego dokonał i czego naucza jest naszym Najwyższym Autorytetem w kwestiach wiary i życia.

Dlatego przyglądając się postawie Jezusa w sytuacjach, kiedy próbowano zmusić Go do zajęcia stanowiska w sporze pomiędzy tymi, którzy kochali Prawo a tymi, którzy to Prawo łamali widzimy, że Jezus zawsze znajdował trzecie, najlepsze rozwiązanie. Nie łamiąc Prawa, sprzeciwiał się tym, którzy stosowali je wybiórczo i używali wtedy, kiedy im pasowało. Nie popierając grzechu, towarzyszył tym, którzy łamali Prawo i nie potępiając ich otwierał przed nimi kolejną szansę na zmianę swojego postępowania. Wypełniając Prawo, wskazywał na jego głębsze znaczenie i podnosił moralną poprzeczkę tym, którzy uważali się za gorliwych miłośników starotestamentowych przykazań. Żyjąc bez grzechu okazywał łaskę i miłosierdzie tym, którzy grzeszyli, budząc ich sumienia i dając im nadzieję nowego życia.

Klasycznym fragmentem Pisma obrazującym powyższe jest Ewangelia Jana 8:1-11. Zachęcamy wszystkich do przypomnienia sobie i innym tej dramatycznej i jakże pouczającej historii.

Stając dzisiaj w obliczu zaostrzającego się konfliktu społecznego, wywołanego decyzją TK, podjętą w okresie narastającego zagrożenia pandemicznego, wyrażamy swoje zaniepokojenie sytuacją w naszym kraju. Wierzymy, że Bóg jako Dawca życia pragnie chronić życie od momentu poczęcia do chwili śmierci, jednak nie możemy przejść obojętnie obok dramatycznych moralnie wyborów, przed którymi stają osoby, u których stwierdzono śmierć dziecka w łonie matki lub wady letalne, uniemożliwiające życie dziecka zaraz po urodzeniu. Dylematy te naszym zdaniem wymykają się regulacjom prawnym i dlatego sprzeciwiamy się instrumentalnemu wykorzystywaniu Bożego Słowa i wartości chrześcijańskich do zaostrzania przepisów w sytuacjach granicznych, w których ostateczne decyzje powinny być podejmowane w sumieniach matek lub obojga rodziców przy wsparciu lekarzy, duszpasterzy czy psychologów.

Zdajemy sobie sprawę, że decyzja TK doprowadziła do powszechnego wzburzenia tysięcy ludzi, w tym naśladowców Chrystusa, czego rezultatem są liczne manifestacje i protesty na ulicach. Szanując prawo do wolnego wyrażania swoich przekonań w demokratycznym kraju jesteśmy dalecy od jednoznacznego wspierania tych postulatów, które w swojej formie czy treści odbiegają od nauczania Biblii. Członkom naszych wspólnot zalecamy roztropność w identyfikowaniu się z postulatami protestujących, zarówno podczas manifestacji, jak i w mediach społecznościowych.

Jednocześnie wyrażamy naszą troskę wobec wszystkich osób, które z różnych przyczyn dokonały aborcji lub stają wobec dylematu usunięcia ciąży. Niezależnie od prawnych konsekwencji takiego czynu jako Kościół pragniemy za przykładem naszego Mistrza towarzyszyć kobietom i rodzinom w tej trudnej drodze, otoczyć je opieką i niezbędnym wsparciem duchowym, psychologicznym i materialnym. Duszpasterzy i członków naszych wspólnot zachęcamy do szczególnej wrażliwości na osoby, zmagające się z dramatycznymi dylematami moralnymi w obliczu decyzji o urodzeniu dziecka chorego czy niepełnosprawnego.

Wszystkich zachęcamy do modlitwy o nasz kraj, rządzących, protestujących, a przede wszystkim tych, którzy w tych trudnych dniach stoją na pierwszej linii frontu walki z pandemią, niejednokrotnie ryzykując swoje życie i zdrowie.

Naszym mottem w tych trudnych dniach niech będą słowa z Listu Jakuba 2:12-13 „Mówcie i postępujcie jak ci, którzy mają być sądzeni przez Prawo wolności. Nad tym, kto nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie przezwycięża sąd.”

W imieniu Rady Krajowej

Pastor W. Andrzej Bajeński
Prezbiter Naczelny – Biskup Kościoła