Kościół od początku cz. II

Dz. Apostolskie 2:1-13

Adam Duliński 13 stycznia 2019

Jak czytamy w Dziejach Apostolskich, w Dniu Pięćdziesiątnicy na wszystkich zgromadzonych został wylanych Duch Święty. To za Jego sprawą pierwsi chrześcijanie zaczęli nawracać się, mówić w obcych językach i czynić cuda, a apostoł Piotr, mimo braku wykształcenia, wygłosił jedno z najdoskonalszych oratorsko kazań w historii. Czy ten sam Duch Święty jest obecny w Kościele w XXI wieku i dokonuje równie wielkich rzeczy? Zapraszamy do wysłuchania kolejnego kazania z cyklu „Dzieje Apostolskie – Kościół od początku”.

Inne kazania z tej serii

Zobacz wszystkie