Zawody życia

Hbr 10 i 12

5 września 2021

Niniejsze nauczanie jest inspirowane fragmentami Listu św. Pawła do Hebrajczyków (Hbr 10 i 12).
Życie każdego człowieka można przyrównać do udziału w zawodach, w których nie tylko chodzi o ukończenie, ale i o zdobycie lauru zwycięzcy. W chrześcijaństwie chodzi o nieustanne poznawanie natury Boga, zachowanie wiary w odkupieńczą śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa oraz codzienne naśladowanie naszego Zbawiciela. Aby zwycięsko ukończyć te ziemskie zawody życia, każdemu chrześcijaninowi potrzeba dużych zapasów wytrwałości, które niestety świat nieustannie zubaża, tak więc trzeba stale je uzupełniać. Można to uczynić w trojaki sposób: patrząc na żywego Chrystusa (modlitwa, ufność), posiłkując się Bożym Słowem przez systematyczny i aktywny udział w spotkaniach Kościoła oraz korzystając z mądrego wsparcia drugiego człowieka.
Zachęcamy do wysłuchania kazania na ten temat.

Inne kazania z tej serii

Zobacz wszystkie