Chrystusowe jarzmo miłości

Marcin Beluch 29 sierpnia 2021

Niniejsze nauczanie jest inspirowane fragmentami Starego oraz Nowego Testamentu (Rdz 18 i 19, Iz 1, Jer 23 i Mt 11).
Tragiczne w skutkach wydarzenie unicestwienia Sodomy być może u niektórych wzbudzi pytanie: Czy Bóg przedstawiony w Starym Testamencie jest tym samym Bogiem, który został objawiony na kartach Nowego Testamentu? Całe Boże Słowo świadczy o tym, że Bóg Abrahama, Mojżesza, Izajasza, Jeremiasza i wielu innych proroków jest tym samym sprawiedliwym, miłosiernym, świętym i wszechmogącym Bogiem, któremu zależy na prawdziwej wspólnocie z człowiekiem. Przeszkodą niestety był i jest grzech człowieka, a jedynym sposobem odkupienia grzechu była doskonała ofiara wcielonego Boga Jezusa Chrystusa złożona na krzyżu Golgoty. I tak oto każdy, kto z wiarą wyzna, że Chrystus jest Jego Panem, dostępuje łaski zbawienia i odtąd, przyjmując Chrystusowe jarzmo miłości, staje się Bożym dzieckiem.

Bóg jest cierpliwy i czeka na każde swoje stworzenie, ale pamiętajmy, że jest kres tego Bożego czekania i czas na opamiętanie ludzi się kończy. Nie zwlekaj z podjęciem tej najważniejszej życiowej decyzji, chodzi przecież o wieczność z Bogiem i innymi świętymi.

Zachęcamy do wysłuchania kazania na ten temat.

Inne kazania z tej serii

Zobacz wszystkie