Kogo dziś powinien słuchać chrześcijanin?

Mt 17, 1-9

Adam Duliński 25 lipca 2021

Kogo dziś powinien słuchać chrześcijanin? – w obecnych czasach także chrześcijanie, mając swobodny dostęp do wielu idei, poglądów, interpretacji, sądów i opinii, czasami czują się zagubieni i trudno im zdecydować, kogo uznać za autorytet, mają też dylematy moralne, czy podejmują właściwe życiowe decyzje.

Podstawą niniejszego rozważania jest fragment 17 rozdz. Ewangelii św. Mateusza (Mt 17, 1-9), który opisuje niezwykłe wydarzenie przemienienia Chrystusa. Towarzyszą Mu Mojżesz – przywódca Izraela, któremu Bóg przekazał swoje Prawo, i Eliasz – Boży prorok, wzięty do nieba za życia. Ewangelista Mateusz podkreśla, że chrześcijanin jako odpowiedzialny za budowanie Bożego Królestwa powinien słuchać ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa, patrzeć na Prawo i proroctwa przez Jego pryzmat. Wówczas nie odczuwa się ciężaru wykonywania Prawa, a i łatwiejsze staje się interpretowanie proroctw.

Czy jako chrześcijanin w swoim życiu kierujesz się wyłącznie autorytetem Chrystusa? Jeśli tak, to Bóg daje ci gwarancję, że zawsze podejmiesz dobrą decyzję.
Zachęcamy do wysłuchania kazania na ten temat.

Inne kazania z tej serii

Zobacz wszystkie