Obrzezanie w Chrystusie

Kol 2, 1-15

Adam Duliński 18 lipca 2021

Obrzezanie w Chrystusie – to uświadomienie sobie swojej grzeszności i niemocy wypracowania zbawienia własnymi siłami, to pogrzebanie z Chrystusem, wskrzeszenie z Nim, czyli ożywienie Duchem Świętym, i w konsekwencji życie polegające na naśladowaniu naszego Zbawiciela.

Podstawą niniejszego rozważania jest fragment 2 rozdz. Listu św. Pawła do Kolosan (Kol 2, 1-15), który podkreśla, że fundamentem wiary jest Chrystus i Jego Ewangelia o Bożym Królestwie. Apostoł Paweł przewidział, że Ewangelia była i będzie w przyszłości zanieczyszczana przez wpływy i wątpliwości różnych ludzi, filozofie, doktryny, praktyki religijne i ideologie, w wyniku czego bóstwo i dzieło Chrystusa – Boga i człowieka okaże się dla nich niewystarczające. Dlatego święty Paweł kładzie nacisk na dogłębne poznanie nauk Jezusa, idealnego nauczyciela i mistyka Ewangelii, które mają mieć realne przełożenie na nasze życie tu i teraz. Czy moje życie świadczy o tym, że jestem obrzezany w Chrystusie?

Zachęcamy do wysłuchania kazania na ten temat.

Inne kazania z tej serii

Zobacz wszystkie