Kościół – wspólnota w odkrywaniu i głoszeniu, Kim jest Bóg

List do Filipian (Fil 1,3)

Adam Duliński 4 lipca 2021

Podstawą niniejszego rozważania jest fragment 1 rozdziału Listu do Filipian (Fil 1,3). Apostoł Paweł dziękuje w nim za każdego członka wspólnoty założonej w Filippi i zapewnia o swojej miłości do nich i modlitwie za nich. Przykład tej wspólnoty pozwala nam, chrześcijanom XXI wieku, uświadomić sobie, że gdy Duch Święty działa pomiędzy jej członkami, to daje moc i łaskę, by nasze życie się zmieniało, wyposaża nas w naturalne światło i radość w nieustannym odkrywaniu Słowa Bożego, zachęca do modlitwy o sprawy Kościoła, ale też o siebie nawzajem, zapewnia bezpieczeństwo wynikające z ufności w Bożą Opatrzność. Chrześcijanie zaopatrzeni w dary Ducha Świętego także i dziś mają misję szerzenia Ewangelii o zbawieniu z łaski Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
Zachęcamy do wysłuchania kazania na ten temat.

Inne kazania z tej serii

Zobacz wszystkie