Doskonały Szef

Ew. Jana 17:4, Ef. 6:5-9

Adam Duliński 4 lutego 2018

Ludzie, którzy zaufali Chrystusowi, doświadczają swego rodzaju uwolnienia od wszelkich frustracji, gdyż ich wartość i sukces w pracy nie zależą od tego, co robią, i jakie funkcje pełnią, lecz komu służą. Kiedy ma się takie podejście do wykonywanej pracy, wtedy praca uszlachetnia, poprawia się jej jakość, pojawia się lepsza atmosfera pomiędzy współpracownikami i przekonanie, że wykonywana przez nas praca ma sens, wzrasta nasze zaangażowanie i dyscyplina.

Inne kazania z tej serii

Zobacz wszystkie