Dlaczego Bóg dopuszcza cierpienie?

Psalm 22, (fragm), Rzymian: 8:18

Marcin Beluch 2 sierpnia 2020

Dlaczego Bóg dopuszcza cierpienie? – Żyjemy w grzesznym świecie i dlatego cierpienie jest częścią życia. Jezus wszelką karę za grzech ludzi wziął na siebie, aby sprawiedliwy Boży gniew mógł się skupić na Nim. Gdy Jezus cierpiał i umierał na krzyżu, gdy stał się grzechem tego świata, gdy skupił na sobie sąd Boży, Ojciec na moment odwrócił się od Niego. Jezus był w piekle. Dlaczego Bóg ukarał Samego Siebie? To wie tylko On. Dlaczego Bóg dopuszcza cierpienie? Prawdopodobnie to jest wyraz Jego bezgranicznej miłości. Jezus, potwornie cierpiąc na krzyżu, modlił się za swoich oprawców, a zmartwychwstając, zrealizował plan Ojca polegający na przywróceniu ludziom Jego chwały, utraconej po grzechu w ogrodzie Eden. Teraz chrześcijanie są przez Boga postrzegani jako przyjaciele Jego Syna, jako świątynie Ducha Świętego.

Inne kazania z tej serii

Zobacz wszystkie