D.U.C.H. (5)

Adam Duliński 27 czerwca 2021

Misja Kościoła – Kościół, Oblubienica, Ciało Jezusa Chrystusa ma podążać za Pocieszycielem, którego posłał nam Zbawiciel, i w praktyce korzystać z Jego darów. Duch Święty pomaga Kościołowi dynamicznie się rozwijać, uczciwie, szczerze i czule przemawiając do naszego serca i umysłu, przekonuje, że grzech nas niszczy i oddala od Boga. Prowadzi nas na drogę pokory, ratuje i wreszcie, hojnie udzielając nam darów, wysyła na misję głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa.

To wyzwanie dla wszystkich Kościołów Chrystusowych, także dla Społeczności Chrześcijańskiej Zachód w Warszawie na Bemowie. Zachęcamy do wysłuchania kazania na ten temat.

Inne kazania z tej serii

Zobacz wszystkie