D.U.C.H. (3)

Adam Duliński 13 czerwca 2021

Czuły Duch Święty – wrażliwość, współodczuwanie, tkliwość, łagodność, troska, delikatność, ciepło, bezpieczeństwo – to także cechy Ducha Świętego, którego symbolem jest gołębica.

Podstawą niniejszego rozważania są fragmenty Księgi Ozeasza 11, Psalmu 103, Księgi Izajasza 11 i 66 oraz Pieśni nad Pieśniami 1–8. Świadczą one o potężnej czułości, bliskości, niezmiennej i nieustannej trosce Boga o swoje dzieci (objawiającej się poprzez to, że On słucha, prowadzi, naucza, zaopatruje), które okazuje im nawet wtedy, gdy zapominają o Jego miłości. Bóg jest wzorcem tego, co czułe, dobre i łagodne, a człowiek jako stworzenie podobne do Boga także jest zdolny do okazywania innym miłości, empatii i troski – nie tylko swoim bliskim, ale też ludziom wykluczonym, chorym i starym.

Zachęcamy do wysłuchania kazania na ten temat.

Inne kazania z tej serii

Zobacz wszystkie