D.U.C.H. (2)

Adam Duliński 6 czerwca 2021

Uczciwy Duch Święty – prawda, sprawiedliwość, miłość, miłosierdzie to także cechy Ducha Świętego. Ta boska osoba przekonuje człowieka o grzechu, sądzie i Bożej sprawiedliwości oraz o tym, że człowiek nie jest w stanie sam zapracować na swoje zbawienie, czyli życie w Bożej chwale.
Duch Święty uświadamia, że jedyną drogą do zbawienia jest bezgrzeszny Boży Syn Jezus Chrystus dzięki doskonałej ofierze złożonej na krzyżu Golgoty.
Podstawą rozważania jest fragment Dziejów Apostolskich Dz. Ap. 5, 1-11 przedstawiający tragiczną historię Ananiasza i jego żony Safiry. Uczciwy i pełen prawdy Duch Święty brzydzi się grzechem obłudy i kłamstwa skierowanym przeciwko sobie. Jeśli planujesz okłamać Boga albo obłudnie działać wobec Niego, lepiej się zastanów!

Zachęcamy do wysłuchania kazania na ten temat.

Inne kazania z tej serii

Zobacz wszystkie