D.U.C.H. (1)

Adam Duliński 30 maja 2021

Dynamiczny Duch Święty – Pocieszyciel, namiestnik Jezusa Chrystusa objawiający się jako żywioł, powietrze, ogień i moc oraz przejawiający się darami osób napełnionych Duchem Świętym, tj.: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej. Każdy człowiek może poddać się tej dynamice Ducha Świętego i być posiadaczem Jego darów, jeśli powie TAK Jezusowi, otworzy drzwi swojego serca, uwierzy w doskonałą ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty i zechce naśladować Zbawiciela. Wtedy tacy wierni zgromadzeni w Kościele Chrystusa, kierowani od wewnątrz mocą Ducha Świętego, będą odważnie i z determinacją realizowali nakaz Jezusa Chrystusa, czyli będą udawali się wszędzie tam, gdzie ludzie potrzebują Dobrej Nowiny o zbawieniu z łaski Boga przez wiarę. Poddajmy się więc działaniu Ducha Świętego i pozwólmy prowadzić się tam, gdzie On chce.

Inne kazania z tej serii

Zobacz wszystkie