Czy czujesz się częścią Ciała Chrystusa?

I List do Koryntian

Adam Duliński 18 października 2020

Tak jak organizm ludzki składa się z wielu członków i narządów, którymi dowodzi mózg, tak Kościół, Ciało Chrystusa, ma wielu członków, a Głową jest On Sam. Ze względu na Jednego Bożego Ducha, w którym zostali ochrzczeni wierzący, jedność jest niejako zakodowana w genotypie Kościoła, a różnorodność jest jego błogosławieństwem. Czy w Kościele jest miejsce dla ludzi niedoskonałych i słabych? Jeśli chcesz poznać odpowiedź, zachęcamy do wysłuchania kazania.

Inne kazania z tej serii

Zobacz wszystkie