Czy można kochać kościół? (1)

I List do Koryntian 1,26-31

Adam Duliński 4 października 2020

Czy można kochać Kościół? – To nowy cykl kazań, w których będą rozważane zagadnienia związane
z Kościołem Jezusa Chrystusa – jego misja, główne cechy i funkcje oraz więzi pomiędzy jego
członkami. Padną pytania o to, czy kochasz Kościół, jakie jest Twoje w nim miejsce, o autorytety, przywództwo oraz przyczyny podziałów w Kościele – będzie rozpatrywana kwestia jedności, a także o to, czy można dzielić Kościół (Ciało Chrystusa), skoro Jego Głową jest Syn Boży Jezus Chrystus.

Inne kazania z tej serii

Zobacz wszystkie