Misja Mołdawia

Misja jako jeden z filarów Społeczności Chrześcijańskiej Zachód ma dla nas wymiar bardzo praktyczny. Jednym z kierunków naszych działań misyjnych jest Mołdawia, przez długi czas najbiedniejsze państwo Europy. Wieloletnie wewnętrzne problemy polityczne i gospodarcze, bezrobocie, ubóstwo, rozerwane więzi rodzinne na skutek emigracji zarobkowej to codzienność wielu mołdawskich rodzin.
Mołdawia stała się nam bliska za sprawą naszego przyjaciela Wojciecha Borysa – misjonarza, fundatora i dyrektora Misji Przyjaciół Dzieci. Wojtek mawia, że „Mołdawia to mały kraj, który potrzebuje naszych wielkich serc” i od 2004 roku nieprzerwanie to serce w praktyce pokazuje.
Działania misji obejmują: stypendia edukacyjne, pomoc medyczną, wymianę młodzieży, wsparcie lokalnych projektów charytatywnych, pomoc finansową i duszpasterską dla lokalnych wspólnot chrześcijańskich. Bazą tych działań jest Dom Misyjny „Metanoia” w miejscowości Strășeni.
Od samego początku funkcjonowania Społeczności Chrześcijańskiej Zachód mamy przywilej wspierania działań Wojtka Borysa na Mołdawii. Robimy to głównie przez regularne dotacje finansowe dla misji, wysyłanie zespołów wolontariuszy i zaangażowanie w służbę dla małżeństw. Jesteśmy ogromnie wdzięczni Panu Bogu za możliwości, jakie nam daje, i za to, że możemy być częścią pracy prowadzonej w tym małym kraju wielkich potrzeb. Więcej szczegółów na temat projektów samej misji znajdziesz na stronie MPD oraz w zakładkach.

Image for

Rodzina Pereu

W Domu Misyjnym „Metanoia” w Strășeni od lat funkcjonuje klub biblijny. Dzieci z lokalnej społeczności mają tam możliwość poznawania Biblii i Boga. Te zajęcia to doskonała okazja, aby poznawać całe rodziny. Jedną z rodzin, którą mieliśmy okazję poznać, jest rodzina Pereu. Ojciec tej rodziny kilka lat temu popełnił samobójstwo, pozostawiając rodzinę w tragicznej sytuacji finansowej i mieszkaniowej. Matka razem z 5 dzieci w wieku 5–19 lat mieszkała w jednym pokoju, a dodatkowy przejściowy pokoik zajmowany był przez chorą babcię. Stan domu był katastrofalny ...

Zobacz projekt