Image for

Władza w Bożej optyce

Nie ma autorytetu władzy bez miłości do ludzi, którym się służy. Wzorem władcy był i wciąż jest Chrystus, który swoim ziemskim życiem ustalił nowe standardy sprawowania władzy polegające na SŁUŻENIU Z MIŁOŚCIĄ.

Image for
Władza w Bożej optyce
List do Efezjan 5, 21-33
Marcin Beluch
23 sierpnia 2020
Posłuchaj